Updated in 8/28/2014 9:07:16 PM      Viewed: 63 times      (Journal Article)
(2001)

Brandén, U. . Digital kommunikation i nätverkssamhället-en guide för konkurrens och överlevnad. Stockholm: rlaget.

C Sturmark , F Svenska